Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2011/12:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2011

Beslut

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik (CU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,15 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2012. Mest pengar går till Lantmäteriet (495 miljoner kronor), Boverket (202 miljoner kronor) och Konsumentverket (113 miljoner kronor). Riksdagen sa även ja till regeringens förslag om en ny målformulering för bostadspolitiken och om en ändring i fastighetsmäklarlagen. Riksdagen sa dessutom nej till ett antal motionsförslag från allmänna motionstiden 2011 om olika bostads- och konsumentpolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,15 miljarder kronor till samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och konsumentpolitik för 2012. Mest pengar går till Lantmäteriet (495 miljoner kronor), Boverket (202 miljoner kronor) och Konsumentverket (113 miljoner kronor). Utskottet föreslår även att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny målformulering för bostadspolitiken och om en ändring i fastighetsmäklarlagen. Utskottet föreslår dessutom att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag från allmänna motionstiden 2011 om olika bostads- och konsumentpolitiska frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.