Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2013

Beslut

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,9 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2014. De största anslagen går till folkbildning (3,6 miljarder), idrott (1,7 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder).

Beslutet innebär bland annat följande:

  • Statens kulturråd får 15 miljoner kronor för läsfrämjande insatser.
  • Institutet för språk och folkminnen får 3 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag för språkvårdande insatser som särskilt ska fokusera på de nationella minoritetsspråken, teckenspråkets ställning och personer med annat modersmål än svenska.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,9 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2013. De största anslagen går till folkbildning (3,6 miljarder), idrott (1,7 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder).

Förslaget innebär bland annat följande:

  • Statens kulturråd får 15 miljoner kronor för läsfrämjande insatser.
  • Institutet för språk och folkminnen får 3 miljoner kronor i ökat förvaltningsanslag för språkvårdande insatser som särskilt ska fokusera på de nationella minoritetsspråken, teckenspråkets ställning och personer med annat modersmål än svenska.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.