Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Justering 10 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat