Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 1997

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen beslutade, mot regeringens förslag, att inte spara på anslaget till studiemedel för utlandsstudier. Förutsättningarna för att få studiemedel för utlandsstudier bör i stället behandlas tillsammans med förslag om ett nytt studiefinansieringssystem. Ett sådant förslag väntas kunna genomföras 2000. Riksdagen godkände regeringens övriga förslag om anslag till olika former av studiestöd. Det innebar att studiebidraget i studiehjälpen höjdes, att stipendium efter basår i komvux bara ska lämnas till studerande under 20 år och att timersättningen till deltagare i sfi slopades. Vidare begränsades möjligheterna att få studiemedel under forskarutbildning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:UbU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-12
4

Beslut

Beslut: 1997-12-12

Protokoll med beslut