Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2019/20:AU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 december 2019

Nästa händelse: Beredning 10 december 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat