Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2013/14:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2013

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Den så kallade FunkA-utredningen har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar riksdagen. Riksdagen gav genom ett tillkännagivande regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsmarknadspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-9. Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag och beaktar de remissvar som lämnats på utredningens förslag med bifall till motion 2013/14:A295 yrk. 2. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

85 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-12
Justering: 2013-12-05
Betänkande publicerat: 2013-12-10
Trycklov: 2013-12-10
Reservationer 19
bet 2013/14:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 70,4 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2014. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Den så kallade FunkA-utredningen har 2012 och 2013 lämnat förslag på arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning. Regeringen har genomfört vissa delar, men ytterligare insatser behövs, konstaterar arbetsmarknadsutskottet. Utskottet föreslår därför att riksdagen genom ett tillkännagivande ger regeringen i uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om arbetsmarknadspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-17
4

Beslut

Beslut: 2013-12-18
16 förslagspunkter, 10 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anvisning av anslag
Riksdagen anvisar för budgetåret 2014 anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 9 och avslår motionerna
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 10,
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 14 och 17,
2013/14:Kr302 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 16,
2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 7,
2013/14:N223 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:A206 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:A248 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:A293 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4,
2013/14:A295 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2013/14:A296 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 7 och 11,
2013/14:A319 av Jennie Nilsson (S),
2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:A331 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1-6,
2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. (SD),
2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkandena 1, 3-5, 7 och 8,
2013/14:A384 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 1, 12 och 19,
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 4-7, 12 och 13,
2013/14:A403 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (båda SD) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 6, 12-14, 20-22, 27, 29 och 31.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 025 000 000 kronor 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 13 000 000 000 kronor 2015-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

d) Bemyndigande för anslaget 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 1 000 000 000 kronor 2015-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 5.

e) Bemyndigande för anslaget 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 6.

f) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 198 526 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 7.

g) Bemyndigande för anslaget 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 8.

2. Förslag om ändring i Arbetsförmedlingens registerlag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar förslaget till lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 14 punkt 2 och avslår motion
2013/14:A327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3.

Reservation 1 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP02302
FP19005
C21002
SD17003
V01801
KD18001
Totalt27641032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsmarknadspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 9,
2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:N351 av Lars Eriksson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:A373 av Jan-Olof Larsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP00232
FP19005
C21002
SD17003
V00172
KD18001
Totalt1751014033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K394 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 9,
2013/14:So241 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7,
2013/14:A252 av Jan Ericson (M),
2013/14:A291 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:A296 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 1-6 och 10,
2013/14:A299 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 4,
2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 2 och 3,
2013/14:A335 av Lars Beckman (M),
2013/14:A354 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),
2013/14:A362 av Johan Hultberg (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:A370 av Meeri Wasberg (S),
2013/14:A372 av Meeri Wasberg och Helén Pettersson i Umeå (båda S),
2013/14:A374 av Lennart Axelsson och Matilda Ernkrans (båda S) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010111
M100007
MP00232
FP20004
C21002
SD17003
V01801
KD18001
Totalt1761812431

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Nyföretagande som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub313 av Sten Bergheden (M) yrkande 5,
2013/14:A246 av Christer Adelsbo (S),
2013/14:A253 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C),
2013/14:A261 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S),
2013/14:A263 av Hans Rothenberg (M),
2013/14:A264 av Hans Rothenberg (M),
2013/14:A269 av Penilla Gunther (KD),
2013/14:A334 av Lars Beckman (M) och
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 8.

Reservation 7 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP02302
FP20004
C21002
SD17003
V18001
KD18001
Totalt29523031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A214 av Teres Lindberg (S),
2013/14:A233 av Fredrik Olovsson (S),
2013/14:A286 av Helena Bouveng (M),
2013/14:A289 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:A311 av Anna Wallén m.fl. (S),
2013/14:A366 av Thomas Strand m.fl. (S),
2013/14:A382 av Lena Sommestad m.fl. (S),
2013/14:A390 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 2 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 15 och 16.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M100007
MP00232
FP20004
C21002
SD17003
V10171
KD18001
Totalt1771014031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utbildningsinsatser inom arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ub273 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:A296 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 8 och 9,
2013/14:A352 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (V)

8. Arbetsmarknaden för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So221 av Björn von Sydow (S) yrkande 6,
2013/14:A213 av Lars-Arne Staxäng (M) och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 17.

Reservation 12 (S)

9. Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A238 av Hillevi Larsson (S),
2013/14:A293 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2013/14:A329 av Désirée Pethrus (KD),
2013/14:A365 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkande 6 och
2013/14:A375 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 13 (MP)

10. Insatser med anledning av FunkA-utredningens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag och beaktar de remissvar som lämnats på utredningens förslag.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:A295 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2 och
avslår motion
2013/14:A316 av Annelie Karlsson (S).

11. Insatser för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So252 av Roland Utbult (KD) yrkande 4,
2013/14:A299 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3 och 5-7,
2013/14:A314 av Pia Nilsson (S) yrkande 1,
2013/14:A356 av Edward Riedl (M),
2013/14:A371 av Meeri Wasberg (S),
2013/14:A378 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 2,
2013/14:A396 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 18 och 19.

Reservation 14 (S)
Reservation 15 (MP)

12. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A205 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:A231 av Penilla Gunther och Lars-Axel Nordell (båda KD),
2013/14:A232 av Lennart Axelsson (S),
2013/14:A247 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2013/14:A257 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda S),
2013/14:A270 av Emma Henriksson och Désirée Pethrus (båda KD),
2013/14:A317 av Annelie Karlsson och Christer Adelsbo (båda S),
2013/14:A330 av Staffan Danielsson och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:A340 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2013/14:A342 av Gunnar Sandberg (S),
2013/14:A355 av Helena Bouveng (M) och
2013/14:A392 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (S).

13. Sociala företag och arbetskooperativ som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N210 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 16-21,
2013/14:A295 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 4 och 5,
2013/14:A300 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Saila Quicklund (båda M),
2013/14:A343 av Christer Adelsbo m.fl. (S) och
2013/14:A344 av Christer Adelsbo m.fl. (S).

Reservation 16 (MP)
Reservation 17 (V)

14. Frivilliginsatser som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:A268 av Betty Malmberg (M) och
2013/14:A302 av Anita Brodén (FP) yrkandena 1 och 2.

15. Norden som en gemensam arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:U315 av Åsa Torstensson m.fl. (C, FP, KD, MP) yrkande 3.

Reservation 18 (MP)

16. Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:A404 av Mattias Karlsson (SD).

Reservation 19 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M100007
MP23002
FP20004
C21002
SD01703
V18001
KD18001
Totalt30117031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag