Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2015

Beslut

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-11-05
Justering: 2015-11-19
Trycklov: 2015-11-30
Reservationer 9
Betänkande 2015/16:SfU2

Alla beredningar i utskottet

2015-11-05

Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelningen av pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom för 2016. Den sammanlagda summan i statens budget för ekonomisk trygghet vid ålderdom är 36,2 miljarder kronor. Pengarna går främst till garantipensionen, efterlevandepensioner och bostadstillägg till pensionärer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-12-04
Debatt i kammaren: 2015-12-07
4

Beslut

Beslut: 2015-12-09
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.  


b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2016 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.


2. Garantipension och bostadstillägg till pensionärer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:1033 av Emilia Töyrä och Hillevi Larsson (båda S),

2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 1 (C)
Reservation 2 (KD)

3. Fördelning av pension mellan makar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 25,

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2015/16:758 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD),

2015/16:1958 av Fredrik Christensson (C) yrkande 2 och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 70 0 0 14
SD 0 34 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 18 0 0 3
L 14 0 0 5
KD 0 0 13 3
- 0 0 0 1
Totalt 215 34 32 68


4. Pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2510 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 7,

2015/16:126 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:417 av Johan Hultberg (M),

2015/16:1785 av Johnny Skalin (SD),

2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. (M) och

2015/16:2400 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkandena 6 och 7.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 19
M 0 70 0 14
SD 34 0 0 14
MP 19 0 0 6
C 0 0 19 3
V 0 0 18 3
L 14 0 0 5
KD 0 1 12 3
- 0 0 0 1
Totalt 161 71 49 68