Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2003

Beslut

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 14,3 miljarder kronor i anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2004. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens redovisning av de resultat som uppnåtts inom politikområdet Landsbygdspolitik och hade inget att invända mot den information som lämnats om resulfördelning och utfall inom verksamhetsområdena.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Skrivelsen till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-10-23
Justering: 2003-11-25
Betänkande publicerat: 2003-12-05
Trycklov: 2003-12-03
Reservationer 36
Betänkande 2003/04:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2003-10-23, 2003-08-26

Anslag till jord- och skogsbruk samt fiske (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 14,3 miljarder kronor i anslag till jord- och skogsbruk samt fiske för 2004. Utskottet ställer sig även bakom regeringens redovisning av de resultat som uppnåtts inom politikområdet Landsbygdspolitik och har inget att invända mot den information som lämnats om resulfördelning och utfall inom verksamhetsområdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-12-11
4

Beslut

Beslut: 2003-12-16
41 förslagspunkter, 37 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 23 punkterna 1-14 och avslår motionerna 2002/03:MJ28 yrkande 8, 2003/04:Fi240 yrkande 26, 2003/04:Sk401 yrkande 7, 2003/04:MJ231, 2003/04:MJ267, 2003/04:MJ285 yrkande 4, 2003/04:MJ347, 2003/04:MJ399 yrkandena 8-10, 16, 17, 19, 22, 35, 41 och 46-48, 2003/04:MJ427 yrkandena 1 och 2, 2003/04:MJ431 yrkandena 1, 5 och 22, 2003/04:MJ449 yrkandena 1-3, 2003/04:MJ470 och 2003/04:MJ473 yrkandena 2, 4, 8-10, 13 och 14.

2. Förändring av ersättningen för produktionsbortfall vid epizootiutbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ473 yrkandena 11 och 12.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m49006
c02101
fp43005
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt29521033

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Principerna för utbetalning av vissa stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ319 yrkande 1, 2003/04:MJ406 yrkande 2 och 2003/04:MJ473 yrkande 5.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

4. Utbetalning av stöd till euro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ319 yrkande 2.

Reservation 3 (m, fp, kd)

5. Viss verksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ239 yrkande 2 och 2003/04:MJ431 yrkande 18.

Reservation 4 (fp)

6. Ytterligare tjänster vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ377.

7. Verksamheten vid den veterinärmedicinska fakulteten vid Sveriges lantbruksuniversitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ238.

8. Landsbygdsforskning, forskning om ekologiska livsmedels hälsoeffekter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ239 yrkande 1, 2003/04:MJ410 yrkande 9, 2003/04:MJ445 och 2003/04:N328 yrkande 5.

Reservation 5 (v)
Reservation 6 (c)

9. Skogsforskning och forskning inom livsmedelsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ409 yrkande 12 och 2003/04:MJ476 yrkande 7.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (kd)

10. Öppna landskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T213 yrkande 1, 2002/03:MJ356 yrkande 3, 2003/04:MJ311 och 2003/04:MJ399 yrkandena 4 och 7.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Ängs- och betesmarksprogrammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ428 yrkande 15 och 2002/03:MJ487 yrkande 4.

Reservation 10 (c)

12. Skötselplaner för naturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ29 yrkande 6.

Reservation 11 (m, fp)

13. Fäbodar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ209 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ301, 2002/03:MJ450 och 2003/04:MJ399 yrkande 13.

Reservation 12 (kd)

14. Kallblodig travare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ430 yrkande 3, 2003/04:MJ368, 2003/04:MJ467 och 2003/04:MJ475 yrkande 3.

Reservation 13 (kd)

15. Miljöstöd till vallodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ422 yrkande 9 i denna del, 2002/03:MJ428 yrkande 14 och 2003/04:MJ399 yrkande 28.

Reservation 14 (fp)

16. Fånggrödor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ487 yrkande 29 och 2003/04:MJ399 yrkande 29.

Reservation 15 (c, kd, mp)

17. Miljöåtgärder kring Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ489 yrkande 4.

Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c21001
fp43005
kd30003
v24006
mp11402
-0000
Totalt30314032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Skyddszoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ245 yrkande 4, 2003/04:MJ243 yrkande 4 och 2003/04:MJ264.

19. Våtmarker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ489 yrkande 7.

20. Användning av natur- och handelsgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ315 yrkande 10.

Reservation 17 (fp, mp)

21. Kompetensutveckling inom skogen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ29 yrkande 4.

Reservation 18 (fp)

22. Bekämpningsmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ28 yrkandena 3 och 7.

Reservation 19 (kd)

23. Skatt på kväveläckage

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ29 yrkande 5.

Reservation 20 (fp)

24. Ekologisk produktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ419 yrkande 9, 2002/03:MJ424 yrkande 14, 2002/03:MJ489 yrkande 6, 2002/03:N302 yrkande 9 och 2003/04:MJ399 yrkande 26.

Reservation 21 (v)

25. Ekologisk odling i växthus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ28 yrkande 5.

Reservation 22 (kd)

26. Resurshållande konventionellt jordbruk, s.k. REKO-stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ28 yrkande 4.

27. Jordbrukets och livsmedelsindustrins konkurrenskraft på Gotland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ352.

28. Hållbar utveckling av landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ29 yrkande 3, 2002/03:MJ30 yrkande 2 och 2002/03:MJ422 yrkande 16.

Reservation 23 (fp)

29. Startstöd till unga jordbrukare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ30 yrkande 8 och 2003/04:MJ473 yrkande 15.

Reservation 24 (c)

30. Småskalig livsmedelsproduktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ224, 2002/03:MJ381 yrkande 2, 2002/03:MJ429 yrkande 4, 2002/03:MJ487 yrkande 13, 2002/03:N345 yrkande 8, 2003/04:MJ297 och 2003/04:MJ335 yrkande 3.

Reservation 25 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m49006
c21001
fp43005
kd30003
v02505
mp01502
-0000
Totalt27740032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

31. Företagarperspektivet i landsbygdspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ28 yrkande 1, 2002/03:MJ29 yrkande 1, 2002/03:MJ30 yrkande 1 och 2003/04:MJ431 yrkande 19.

Reservation 26 (fp)
Reservation 27 (kd)
Reservation 28 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s135009
m49006
c10201
fp04305
kd00303
v25005
mp15002
-0000
Totalt225435031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

32. Kvinnligt företagande m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ29 yrkande 7 och 2002/03:MJ30 yrkandena 4 och 5.

Reservation 29 (m, c, fp, kd)

33. Jordbruket i norra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ28 yrkande 6, 2002/03:MJ30 yrkande 6, 2002/03:MJ303 yrkande 1, 2002/03:MJ326, 2002/03:MJ330, 2002/03:MJ393, 2002/03:MJ487 yrkande 6, 2002/03:N343 yrkandena 8 och 10, 2003/04:MJ222 och 2003/04:MJ399 yrkande 11.

Reservation 30 (kd)
Reservation 31 (c)

34. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2002/03:111 till handlingarna.

35. Förenkling av programmen för landsbygdsutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ30 yrkande 3, 2002/03:MJ333, 2002/03:MJ411 yrkande 2 och 2002/03:MJ424 yrkande 10.

Reservation 32 (m, c, kd)

36. Den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkande 5, 2002/03:MJ29 yrkande 2 och 2002/03:MJ422 yrkande 9 i denna del.

Reservation 33 (fp)

37. Delning av stödområde 4

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ206 yrkande 2.

38. Resurseffektivt jordbruk, s.k. REKO-stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ263 yrkande 2.

39. Det fjällnära jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ303 yrkande 2, 2002/03:MJ381 yrkande 1, 2003/04:MJ358 yrkande 2 och 2003/04:MJ399 yrkande 31.

Reservation 34 (kd)
Reservation 35 (v)

40. Skärgårdsjordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ487 yrkande 7.

41. Jordbrukets konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ28 yrkande 2 och 2002/03:MJ30 yrkande 7.

Reservation 36 (m, c, kd)