Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2001/02:UBU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2001

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Det innebär bl.a. följande: Maxtaxan byggs ut under 2002. För det kommande budgetåret föreslås 3 900 miljoner kronor. Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ökas med 1 000 miljoner kronor. Arbetet med att rekrytera studerande till vuxenutbildningen fortsätter och förstärks. Den kvalificerade yrkesutbildningen permanentas och byggs ut. Utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen fortsätter. Ett svenskt nätuniversitet bildas med en ny central myndighet, som delvis ersätter Distansutbildningsmyndigheten. Universiteten och högskolorna får öronmärkta medel till pedagogisk utbildning av lärarna. Centrala studiestödsnämnden får för andra året i rad 20 miljoner kronor för inrättande av ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Vetenskapsrådet får drygt två miljarder kronor, varav ca 300 miljoner kronor är nya medel för bl.a. ökade resurser till forskning om biologisk mångfald och ekologi, fortsatt utbyggnad av den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt stöd till s.k. småämnen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

154 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-10-23
Justering: 2001-11-22
Trycklov: 2001-11-29
Reservationer 57
Betänkande 2001/02:UBU1

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2001. Det innebär bl.a. följande: Maxtaxan byggs ut under 2002. För det kommande budgetåret föreslås 3 900 miljoner kronor. Bidraget till personalförstärkningar i skola och fritidshem ökas med 1 000 miljoner kronor. Arbetet med att rekrytera studerande till vuxenutbildningen fortsätter och förstärks. Den kvalificerade yrkesutbildningen permanentas och byggs ut. Utbyggnaden av den grundläggande högskoleutbildningen fortsätter. Ett svenskt nätuniversitet bildas med en ny central myndighet, som delvis ersätter Distansutbildningsmyndigheten. Universiteten och högskolorna får öronmärkta medel till pedagogisk utbildning av lärarna. Centrala studiestödsnämnden får för andra året i rad 20 miljoner kronor för inrättande av ett servicecenter för studiestöd i Kiruna. Vetenskapsrådet får drygt två miljarder kronor, varav ca 300 miljoner kronor är nya medel för bl.a. ökade resurser till forskning om biologisk mångfald och ekologi, fortsatt utbyggnad av den utbildningsvetenskapliga forskningen och särskilt stöd till s.k. småämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-12-07
4

Beslut

Beslut: 2001-12-07
86 förslagspunkter, 42 acklamationer, 10 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Införande av nationell skolpeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkande 11, 2001/02:Ub326 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Ub541 yrkande 20 samt 2001/02:Sk433 yrkande 5.

Reservation 1 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070123
m061020
c14004
fp2086
kd34107
v330010
mp10006
-0002
Totalt20062978

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inrättande av kvalitetsinstitut inom skolan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub221 yrkande 24, 2001/02:Ub222 yrkande 19, 2001/02:Ub233 yrkande 30, 2001/02:Ub240 yrkande 11, 2001/02:Ub316 samt 2001/02:Ub326 yrkandena 1 och 5.

Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m006219
c01503
fp00106
kd36006
v34009
mp10006
-0002
Totalt189157273

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skolor i utsatta områden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub221 yrkande 31 och 2001/02:Ub523 yrkande 2.

Reservation 5 (fp)

4. Skolverkets roll och ökad tillsyn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub446 yrkande 21.

Reservation 6 (kd)

5. Publicering av Skolverkets kvalitetsgranskningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub326 yrkande 2.

6. Åtgärder för ökad integration mellan skola och förskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub341.

7. Tillgång till dator och egen epostadress för alla elever

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub221 yrkande 18.

Reservation 7 (fp)

8. Handlingsplaner för tillgänglighet till kommunal vuxenutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub247.

9. Ekeskolans fasta skoldel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub252 yrkandena 1, 2 och 6 samt 2001/02:Ub448 yrkande 6.

Reservation 8 (m, fp)
Reservation 9 (c, kd)

10. Visstidsvistelse vid resurscenter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub252 yrkandena 3 och 4.

Reservation 10 (m, fp)

11. Inrättande av ett riksgymnasium för blinda och synskadade barn med multifunktionshinder

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub322 yrkande 8.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

12. Individuella program inom den Rhanpassade gymnasieutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub213, 2001/02:Ub221 yrkande 14, 2001/02:Ub235, 2001/02:Ub236, 2001/02:Ub448 yrkande 7 och 2001/02:Ub529.

13. Barnomsorgskonto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf392 yrkande 21, 2001/02:Sf397 yrkande 8 och 2001/02:So304 yrkande 6.

Reservation 12 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m062019
c01503
fp01006
kd03606
v34009
mp10006
-0000
Totalt153123073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Barnomsorgspeng

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf397 yrkande 9 och 2001/02:A229 yrkande 17.

Reservation 13 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m620019
c15003
fp01006
kd35016
v34009
mp10006
-0002
Totalt26510173

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Avveckling av anslaget om personalförstärkningar i skola och fritidshem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub446 yrkande 20 och 2001/02:Ub541 yrkande 10.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)

16. Folkbildningsnätet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub1 yrkande 2.

17. Omfördelning av årsstudieplatser inom Kunskapslyftet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub322 yrkande 19.

Reservation 16 (c)

18. Studieplatser inom den kvalificerade yrkesutbildningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub274, 2001/02:Ub502 och 2001/02:A391 yrkande 5.

Reservation 17 (m)

19. Principer för utbyggnad av högskoleutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Ub24 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Ub4 yrkandena 2, 3, 4 och 8, 2001/02:Ub533 yrkande 1 och 2001/02:N224 yrkande 9.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m006219
c15003
fp10006
kd03606
v34009
mp11005
-0002
Totalt179366272

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Fler fristående högskolor

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub541 yrkande 26, 2001/02:Ub546 yrkandena 11 och 12 samt 2001/02:N369 yrkande 2.

Reservation 20 (m)

21. Principer för medelstilldelning till de fristående teologiska högskolorna i Stockholm, Uppsala och Örebro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub465 yrkandena 1-4 och 2001/02:Ub497 yrkandena 1-3.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1080023
m061020
c01503
fp01006
kd03606
v34009
mp11005
-0000
Totalt153122074

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

22. Framtida medelstilldelning till forskning och forskarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub261 yrkandena 14 och 21, 2001/02:Ub438 yrkandena 4, 6 och 11 samt 2001/02:Ub546 yrkandena 18 och 19.

Reservation 22 (m)
Reservation 23 (kd)
Reservation 24 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m006219
c15003
fp01006
kd11337
v34009
mp11005
-0002
Totalt170119573

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Farmaceutisk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub219, 2001/02:Ub299, 2001/02:Ub397, 2001/02:Ub402 och 2001/02:Ub471.

24. Utbildning av musikinstrumenttekniker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub362.

25. Lunds universitets historiska museum

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub352, 2001/02:Ub353 yrkandena 1-3, 2001/02:Ub488, 2001/02:Ub496 och 2001/02:Ub539.

Reservation 25 (fp)

26. Science center för flyglära vid Linköpings universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub294 yrkande 1.

27. Forskningsresurser till Linköpings universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub248 och 2001/02:Ub335.

28. Resurser för dövtolkning vid Örebro universitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub314 och 2001/02:So619 yrkande 4.

29. Forskarskola i demokrati vid Örebro universitet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub366 och 2001/02:Ub385.

Reservation 26 (c)

30. Institutet för handikappvetenskap vid Linköpings och Örebro universitet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub271 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub446 yrkande 7 och 2001/02:Ub549 yrkande 3.

Reservation 27 (kd)

31. Forskning och utbildning vid Mitthögskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub399 och 2001/02:Ub401.

32. Centrum för elektronisk säkerhet vid Blekinge tekniska högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub351 yrkandena 1 och 2.

33. Högskolan i Kalmar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub350 och 2001/02:Kr304.

34. Mälardalens högskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub344 yrkandena 1 och 3, 2001/02:Ub361, 2001/02:Ub452 och 2001/02:Kr420 yrkande 3.

35. Högskolan Dalarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub201 och 2001/02:Ub203.

36. Högskolan i Gävle

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub308 och 2001/02:Ub544.

37. Högskoleutbildning i Stockholmsregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub237 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub307, 2001/02:Ub430 yrkandena 2-4, 2001/02:Ub553 yrkandena 1 och 2, 2001/02:N313 yrkande 7, 2001/02:N319 yrkande 9 och 2001/02:Bo322 yrkandena 2 och 3.

38. Högskoleutbildning i Helsingborg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub257, 2001/02:Ub317 och 2001/02:Ub379.

39. Utbyggnad av utbildning och forskning i Västsverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub239, 2001/02:Ub339, 2001/02: Ub427 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub440 yrkandena 1-7, 2001/02: Ub469 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub482, 2001/02:Ub507 och 2001/02: Ub536.

40. Resurscentrum för idrott och hälsa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub365 och 2001/02:Ub478.

Reservation 28 (c)

41. Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub509.

42. Idrottsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub475 och 2001/02:Kr428 yrkande 11.

43. Social ekonomi

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub504 och 2001/02:N314 yrkande 9.

Reservation 29 (c)

44. Professurer i reumatologi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So236 yrkande 2.

45. Cancerfonden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub356.

Reservation 30 (m)

46. Nytt avtal om ersättning för klinisk utbildning och forskning (ALF-avtal)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub398, 2001/02:Ub466 och 2001/02:Ub517.

47. Lärarutbildningens struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkandena 5, 7, 9 och 10, 2001/02:Ub233 yrkande 25, 2001/02:Ub253 yrkandena 1 och 2 och 2001/02:Ub265 yrkande 6.

Reservation 31 (m)
Reservation 32 (fp)

48. Waldorflärarutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub251.

Reservation 33 (m, c, fp, kd)

49. Fristående lärarutbildningar i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub233 yrkandena 26 och 27 samt 2001/02:Ub546 yrkande 13.

Reservation 34 (m)

50. Åtgärder mot lärarbrist

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub220 yrkande 4 och 2001/02:Ub387 yrkande 1.

Reservation 35 (fp, kd)

51. Speciallärarutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub221 yrkande 12, 2001/02: Ub222 yrkande 6 och 2001/02:Ub225 yrkande 4.

Reservation 36 (fp)

52. Teckenspråkslärarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub302 yrkandena 1 och 2.

53. Dramapedagogutbildning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub410 och 2001/02:Kr418 yrkande 7.

Reservation 37 (kd)

54. Värdegrund och etik i lärarutbildningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub265 yrkande 5, 2001/02:Ub446 yrkande 3 och 2001/02:Ub501.

Reservation 38 (m)
Reservation 39 (kd)

55. Innehållet i lärarutbildningen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub298, 2001/02:Ub312, 2001/02:Ub347 yrkande 3, 2001/02:Ub477 yrkande 2, 2001/02:Ub530, 2001/02:Ub551 yrkande 6, 2001/02:L371 yrkande 35, 2001/02:So495 yrkande 22 och 2001/02:Kr429 yrkande 1.

56. Omprövning av Centrala studiestödsnämndens roll

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub210, 2001/02:Ub260 yrkande 1, 2001/02:Ub309 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub311, 2001/02:Ub383 yrkande 2, 2001/02:Ub434 yrkande 1 och 2001/02:So637 yrkande 12.

Reservation 40 (m, fp)

57. Granskning av Centrala studiestödsnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub260 yrkande 3.

Reservation 41 (fp)

58. Centrala studiestödsnämndens påminnelseavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub377.

59. Införande av en s.k. omvänd straffavgift för Centrala studiestödsnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub260 yrkande 2.

Reservation 42 (fp)

60. Samlad redovisning av de offentliga forskningsinsatserna

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub552 yrkande 9 och 2001/02:N10 yrkande 2.

Reservation 43 (m, c, fp, kd)

61. Statens roll i samband med forskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub546 yrkande 14.

Reservation 44 (m)

62. Detaljstyrning av forskningsanslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub546 yrkande 15.

Reservation 45 (m)

63. Ändring av inriktningen på forskningspolitiken

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub438 yrkande 2.

Reservation 46 (kd)

64. Riktlinjer för god forskningssed och upprätthållande av forskningens trovärdighet vad gäller gränsdragningen mellan partipolitik och forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub381 yrkande 1.

Reservation 47 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 47 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m620019
c15003
fp10006
kd36006
v03409
mp11005
-0000
Totalt24334072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

65. Kommissioner eller myndigheter med inriktning på forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub381 yrkande 2.

Reservation 48 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 48 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m620019
c15003
fp10006
kd36006
v03409
mp11005
-0000
Totalt24334072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

66. Forskningssamarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub457 och 2001/02:Ub546 yrkande 21.

Reservation 49 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1090022
m006219
c15003
fp10006
kd36006
v34009
mp01204
-0002
Totalt204126271

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

67. Tillsättningen av Vetenskapsrådets ledamöter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub261 yrkande 15.

Reservation 50 (fp)

68. Ansvaret för livsmedelsforskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub258 yrkande 1.

69. Ämnesråd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub546 yrkande 17.

Reservation 51 (m)

70. Utvärdering av ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub261 yrkande 16.

Reservation 52 (fp)

71. Förstärkning av den grundläggande forskningen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:N369 yrkande 1.

Reservation 53 (m)

72. Långsiktig strategi för svensk medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub492.

73. Insatser för postdoktorala akademiker

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub546 yrkande 20.

Reservation 54 (m)

74. Forskning inom området elektromagnetisk strålning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ub263 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Ub295 yrkande 1 och 2001/02:MJ422 yrkande 1.

Reservation 55 (v)

75. Forskning om kvinnors sexualitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub347 yrkandena 1 och 5.

76. Forskning om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:L367 yrkande 16.

Reservation 56 (fp)

77. Forskning inom livsmedelsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub258 yrkande 2.

78. Forskning om fibromyalgi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub262.

79. Nationellt initiativ på nanoteknikområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub372.

80. Forskning kring assyriers/syrianers situation under 1914-1918

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub415.

81. Storstadsforskningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ub417.

82. Forskning om den reumatologiska sjukdomen sklerodermi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So236 yrkande 1.

83. Forskning om anhörigvård

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So609 yrkandena 1 och 2.

Reservation 57 (kd)

84. Fristående offentligt finansierad riskforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:So635 yrkande 1.

85. Forskning kring Interaction Design

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:T465 yrkande 6.

86. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2002, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen a) godkänner vad regeringen förordar om huvudmannaskapet för musiklärarutbildningen i Arvika (avsnitt 7.1.3); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 16 punkt 1, b) bemyndigar regeringen att under 2002 i fråga om ramanslaget 25:19 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 1 556 070 000 kronor under åren 2003-2006 (avsnitt 9.1.19); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 16 punkt 2, c) bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden innebär utgifter på högst 2 710 000 000 kronor under åren 2003-2007 (avsnitt 10.9.1); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 16 punkt 3, d) bemyndigar regeringen att under 2002, i fråga om ramanslaget 26:3 Rymdforskning, besluta om bidrag som innebär utgifter på högst 487 000 000 kronor under åren 2003-2007 (avsnitt 10.9.3); därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 16 punkt 4, e) anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2002 på det sätt som framgår av bilaga 2. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:1 utgiftsområde 16 punkt 5 samt avslår motionerna 2001/02:Ub240 yrkande 9, 2001/02:Ub261 yrkandena 2, 3, 17, 18, 26 och 27, 2001/02:Ub330 yrkande 2, 2001/02: Ub344 yrkande 2, 2001/02:Ub389, 2001/02:Ub438 yrkande 3, 2001/02:Ub450, 2001/02:Ub461, 2001/02:Ub473, 2001/02:Ub506, 2001/02:Ub519, 2001/02:Ub524, 2001/02:Ub540 yrkande 2, 2001/02: Ub541 yrkandena 3-9, 11-19 och 21-25, 2001/02:Ub546 yrkande 16 samt 2001/02:Fi294 yrkande 17 i denna del.