Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 1997

Beslut

Utbildning i teckenspråk (UbU4)

Föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för kommunikation fick möjlighet till utbildning i teckenspråk. Statligt stöd ska lämnas till en sammanhållen utbildning bestående av påbyggbara kurser och omfattande sammanlagt 240 timmar.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.