Uppskov till 2010/11 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU41

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 juni 2010

Beslut

Uppskov med behandlingen av ärenden (KU41)

Behandlingen av två dokument skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (2009/10:RS2) och Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter (2009/10:RRS30).

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandling av vissa ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-05-27
Justering: 2010-05-27
Betänkande publicerat: 2010-05-28
Trycklov: 2010-05-28
Betänkande 2009/10:KU41

Alla beredningar i utskottet

2010-05-27

Uppskov med behandlingen av ärenden (KU41)

Konstitutionsutskottet föreslår att behandlingen av två dokument skjuts upp till riksmötet 2010/11. Det gäller Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 (2009/10:RS2) och Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter (2009/10:RRS30).

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-14
4

Beslut

Beslut: 2010-06-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels redogörelse 2009/10:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 och framställning 2009/10:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter samt de motioner som kan komma att väckas med anledning av framställningen, dels de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till riksmötet 2010/11.