Uppskov till 1993/94 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkande 1992/93:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.