Uppskov med behandlingen av vissa motioner

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1988/89:AU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.