Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 juni 2014

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (SkU32)

Behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens propositioner 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Även nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till skatteutskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen av vissa ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-06-12
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-16
Trycklov: 2014-06-16
Betänkande 2013/14:SkU32

Uppskov med behandling av ärenden (SkU32)

Skatteutskottet föreslår att behandlingen av vissa ärenden skjuts upp till riksmötet 2014/15. Det gäller regeringens propositioner 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada. Skatteutskottet föreslår även att nya ärenden som riksdagens kammare kan komma att skicka till utskottet under resten av riksmötet 2013/14 ska skjutas upp till nästa riksmöte.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-06-24
Debatt i kammaren: 2014-06-25
4

Beslut

Beslut: 2014-06-25
2 förslagspunkter, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels propositionerna 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR samt 2013/14:231 Informationsutbytesavtal med Grenada, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till skatteutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2014/15 års riksmöte.