Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2010

Beslut

Behandlingen av förslag om ny alkohollag skjuts upp (SoU15)

Riksdagen skjöt upp behandlingen av regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag till nästa riksmöte 2010/11. Även ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under återstoden av innevarande riksmöte skjöts upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till uppskov med behandling av ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-06-03
Justering: 2010-06-03
Betänkande publicerat: 2010-06-04
Trycklov: 2010-06-04
Betänkande 2009/10:SoU15

Alla beredningar i utskottet

2010-06-03

Behandlingen av förslag om ny alkohollag skjuts upp (SoU15)

Socialutskottet föreslår att riksdagen godkänner att behandlingen av regeringens proposition 2009/10:125 En ny alkohollag skjuts upp till nästa riksmöte. Även ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under återstoden av innevarande riksmöte bör skjutas upp, föreslår utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-06-15
4

Beslut

Beslut: 2010-06-16
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av dels proposition 2009/10:125 En ny alkohollag, följdmotionerna 2009/10:So9-2009/10:So12 och 90 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009 om alkoholpolitiska frågor, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte.