Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.