Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.