Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utbildningsutskottets betänkande 1991/92:UbU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

49 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1992-05-21
Betänkande 1991/92:UbU24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1992-06-02

Protokoll med beslut