Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utrikesutskottets betänkande 1991/92:UU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.