Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utbildningsutskottets betänkande 1990/91:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.