Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Utbildningsutskottets betänkande 1989/90:UbU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 maj 1990

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.