Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1991/92

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1990/91:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.