Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1989/90

Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 juni 1989

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.