Uppskov med behandlingen av ärenden

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandlingen av förslag (FiU30)

Riksdagen godkände att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 och Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen.

Utskottets förslag till beslut: Uppskov med behandlingen av ärenden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-06-01
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-07
Trycklov: 2006-06-07
Betänkande 2005/06:FiU30

Alla beredningar i utskottet

2006-06-01

Uppskov med behandlingen av ärenden (FiU30)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner att utskottet skjuter upp till riksmötet 2006/07 behandlingen av regeringens redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005 och Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-14
4

Beslut

Beslut: 2006-06-14
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov med behandlingen av ärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att - enligt tilläggsbestämmelsen till 5 kap. 10 § riksdagsordningen - till riksmötet 2006/07 uppskjuta behandlingen av skrivelse 2005/06:210 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001-2005, framställning 2005/06:RRS28 Riksrevisorernas framställning om vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen och de nya ärenden som kan komma att hänvisas till finansutskottet under återstoden av detta riksmöte.