Uppskov med behandling av ärenden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Uppskov med behandling av ärenden (AU14)

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.