Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU21

Arbetsgivare ska lämna uppgifter oftare om skatteavdrag och ersättningar för arbete (SkU21)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Enligt dagens regler ska uppgifterna lämnas en gång om året i en kontrolluppgift. De nya reglerna innebär att uppgifterna normalt ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration. Syftet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

De flesta nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2018. De som ska lämna uppgifter från detta datum är uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda när reglerna börjar gälla. Övriga som är skyldiga att lämna uppgifter ska göra detta från den 1 januari 2019.

Datum för beslutet: 10 maj 2017
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:SkU21 (pdf, 4 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag bl.a. om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. Syftet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.
Förslaget innebär att det krävs ändringar främst i skatteförfarandelagen och i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.
De flesta bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018. För uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda ska bestämmelserna tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2018. För övriga uppgiftsskyldiga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-04-20
Justering: 2017-05-04
Trycklov: 2017-05-05
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:SkU21

Arbetsgivare ska lämna uppgifter oftare om skatteavdrag och ersättningar för arbete (SkU21)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Enligt dagens regler ska uppgifterna lämnas en gång om året i en kontrolluppgift. De nya reglerna innebär att uppgifterna normalt ska lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration. Syftet är främst att minska skattefusk och skatteundandragande.

De flesta nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2018. De som ska lämna uppgifter från detta datum är uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda när reglerna börjar gälla. Övriga som är skyldiga att lämna uppgifter ska göra detta från den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-09
Debatt i kammaren: 2017-05-10
4

Beslut

Beslut: 2017-05-10
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
2. lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
3. lag om ändring i lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:58 punkterna 1-3 och avslår motion

2016/17:3598 av Per Åsling (C).

Reservation 1 (C, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 74 0 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 271 33 0 45


2. Tillkännagivande om att arbetsgivaravgiftens belopp ska redovisas för varje betalningsmottagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:3592 av Maria Malmer Stenergard och Larry Söder (M, KD).

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 0 74 0 10
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 17 0 1 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 14 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 215 89 1 44