Uppföljning av skogspolitiken

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 2004

Beslut

Uppföljning av skogspolitiken (MJU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den ser på skogspolitiken, mot bakgrund av bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitikens effekter. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Uppföljning av skogspolitiken (MJU16)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om hur den ser på skogspolitiken, mot bakgrund av bland annat Skogsstyrelsens utvärdering av skogspolitikens effekter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.