Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2014

Beslut

Svenska regler om fri rörlighet anpassas ytterligare till EU-regler (SfU11)

Som ett led i uppföljningen av genomförandet av EU-reglerna om fri rörlighet inom EES-länderna görs flera lagändringar. Till EES-länderna hör EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge. Beslutet innebär bland annat:

  • Reglerna i utlänningslagen som gäller för familjemedlemmar till EES-medborgare ska också gälla för familjemedlemmar till svenska medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet.
  • Definitionen av vem som ska räknas som familjemedlem till EES-medborgare utvidgas.
  • I dagsläget finns en begränsning som gäller för familjemedlemmar till studerande som har uppehållsrätt. Den begränsningen tas bort.
  • Bestämmelsen om att EES-medborgare som tänkt stanna i Sverige längre än tre månader måste registrera sig tas bort.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-11
Justering: 2014-03-18
Betänkande publicerat: 2014-03-21
Trycklov: 2014-03-21
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:SfU11

Svenska regler om fri rörlighet anpassas ytterligare till EU-regler (SfU11)

Som ett led i uppföljningen av genomförandet av EU-reglerna om fri rörlighet inom EES-länderna föreslår regeringen flera lagändringar. Till EES-länderna hör EU-länderna samt Island, Lichtenstein och Norge. Förslaget innebär bland annat:

  • Reglerna i utlänningslagen som gäller för familjemedlemmar till EES-medborgare ska också gälla för familjemedlemmar till svenska medborgare som återvänder till Sverige efter att ha utnyttjat sin rätt till fri rörlighet.
  • Definitionen av vem som ska räknas som familjemedlem till EES-medborgare utvidgas.
  • I dagsläget finns en begränsning som gäller för familjemedlemmar till studerande som har uppehållsrätt. Den begränsningen tas bort.
  • Bestämmelsen om att EES-medborgare som tänkt stanna i Sverige längre än tre månader måste registrera sig tas bort.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-27
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar regeringens förslag i de delar det avser ändringar i utlänningslagen (2005:716) och bifaller proposition 2013/14:81 punkt 1.
Därmed avslår riksdagen motion 2013/14:Sf11 yrkandena 1-8.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S970015
M960011
MP18007
FP17007
C20003
SD01802
V17002
KD16003
Totalt28118050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:81 punkterna 2 och 3.