Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2018

Beslut

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Riksdagen uppmanar regeringen, genom sex tillkännagivanden, att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om utvärdering av de sekretessbrytande bestämmelser som infördes 2013 för information om unga som delas mellan polis och socialtjänst, utvärdering av lagstiftningen om drogtester av barn under 15 år, snabbare lagföring av brott som begås av unga, fler brott som begåtts av personer under 15 år ska utredas, införande av möjlighet för åklagare att genom strafföreläggande besluta om kortare ungdomstjänst för ringa brott och införande av fler former av påföljder för unga. Avslag på övriga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-01-30, 2018-02-08

Insatser för att motverka ungdomsbrottslighet behövs (JuU18)

För att ungdomsbrottsligheten ska motverkas borde informationsutbytet mellan socialtjänst och polis förenklas, fler brottsmisstänkta barn under 15 år drogtestas och fler unga dömas till ungdomstjänst. För att motverka utvecklingen med en ökad gängkriminalitet med brott som begås av unga borde fler brott som begås av personer under 15 år utredas. Dessutom behövs en snabbare lagföring vid ungdomsbrottslighet och fler former av straff för unga som är skyldiga till brott. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen, genom sex tillkännagivanden, uppmanar regeringen att återkomma med förslag och insatser för att motverka ungdomsbrottsligheten.

Förslagen om tillkännagivanden kommer från motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.