Unga lagöverträdare

Justitieutskottets betänkande 2010/11:JuU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 mars 2011

Beslut

Snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott (JuU12)

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 som gäller unga lagöverträdare.Frågorna handlar bland annat om brottsförebyggande arbete, handläggning av ungdomsbrott och påföljder.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion Ju387. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott (JuU12)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till en motion från allmänna motionstiden 2010 som gäller unga lagöverträdare.

Utskottet tycker att riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att återkomma till riksdagen med ett förslag om en snabbare rättslig prövning av ungdomsbrott. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2010 som gäller unga lagöverträdare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.