Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 2008

Beslut

Myndigheter måste informera vid felaktiga utbetalningar av förmåner (SfU7)

En myndighet som har skäl att anta att en annan myndighet felaktigt beslutat om eller betalat ut förmåner till en person måste informera den andra myndigheten om detta. Beslutet omfattar de förmåner som beslutas av Försäkringskassan, Migrationsverket, CSN, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialnämnder och a-kassorna. Samma myndigheter, utom kommunerna, blir skyldiga att lämna ut uppgifter. Skatteverket, utom verkets brottsbekämpande verksamhet, och Kronofogdemyndigheten måste också lämna ut uppgifter. Riksdagens beslut grundar sig på ett förslag från regeringen. Reglerna börjar gälla från och med den 1 juni 2008.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-01
Justering: 2008-04-10
Betänkande publicerat: 2008-04-14
Trycklov: 2008-04-14
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:SfU7

Myndigheter måste informera vid felaktiga utbetalningar av förmåner (SfU7)

En myndighet som har skäl att anta att en annan myndighet felaktigt beslutat om eller betalat ut förmåner till en person måste informera den andra myndigheten om detta. Det innebär ett förslag från regeringen som socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till. Förslaget omfattar de förmåner som beslutas av Försäkringskassan, Migrationsverket, CSN, Arbetsförmedlingen, kommunernas socialnämnder och a-kassorna. Samma myndigheter, utom kommunerna, blir skyldiga att lämna ut uppgifter. Skatteverket, utom verkets brottsbekämpande verksamhet, och Kronofogdemyndigheten måste också lämna ut uppgifter. De nya reglerna föreslås börja gälla från och med den 1 juni 2008.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-04-23
4

Beslut

Beslut: 2008-04-23
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 april 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:48 och avslår motionerna 2007/08:Sf7 och 2007/08:Sf8.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130017
m830014
c27002
fp22006
kd20004
v01705
mp01504
Totalt26532052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ett medborgerligt organ som skydd för individens integritet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2007/08:Sf6 av Tomas Eneroth m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c27002
fp21007
kd20004
v00166
mp15004
Totalt1661131654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Granskning av utbetalningar till juridiska personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf6 yrkande 2.

Reservation 3 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m830014
c27002
fp22006
kd20004
v00175
mp01504
Totalt1521281752

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag