Tydligare reaktioner på ungas brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 februari 2015

Beslut

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag. Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö för att istället delta i en bestämd verksamhet. För att se till att personen befinner sig där den ska kan exempelvis elektronisk fotboja användas.

Riksdagen sa också ja till den proposition regeringen lagt fram kring ungas brottslighet. Det ska stå i lagen att kommuner och myndigheter som handlägger ärenden om ungas brottlighet måste samverka. Detta för att samarbetet kring unga som begår brott ska bli bättre. Ungdomstjänst ska påbörjas inom två månader efter att dom om ungdomstjänst har trätt i kraft. Det ska inte heller krävas något samtycke av den unge för att ungdomstjänst ska kunna utdömas.

Lagändringarna gäller från och med den 1 juli 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion om att regeringen bör se över hur ungdomspåföljden helgavskiljning med fotboja kan utformas. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att se över hur unga under 18 år ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja och sedan återkomma med ett lagförslag. Helgavskiljning innebär till exempel att en ung person under helger kan avskiljas från sin vanliga miljö för att istället delta i en bestämd verksamhet. För att se till att personen befinner sig där den ska kan exempelvis elektronisk fotboja användas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till den proposition regeringen lagt fram kring ungas brottslighet. Regeringen föreslår bland annat att det ska stå i lagen att kommuner och myndigheter som handlägger ärenden om ungas brottlighet måste samverka. Detta för att samarbetet kring unga som begår brott ska bli bättre. Ett annat förslag är att ungdomstjänst ska påbörjas inom två månader efter att dom om ungdomstjänst har trätt i kraft. Det ska inte heller krävas något samtycke av den unge för att ungdomstjänst ska kunna utdömas.

Lagändringarna ska gälla från och med den 1 juli 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.