Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Trafikutskottets bet 2014/15:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2014

Beslut

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Justering: 2014-11-13
Trycklov: 2014-11-20
Reservationer 1
bet 2014/15:TU4

Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4)

I dag kan det vara svårt att förstå den information om taxan som står på taxibilen och det finns också problem med överpriser. Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift och information om vad högsta priset för resan kan bli. Det gäller om man beställer resan av ett taxibolag som använder sig av ett jämförelsepris över 500 kr. Passageraren ska också få ett bevis om prisuppgiften före taxiresan, ett bevis som också ska sparas av taxiföraren och taxibolaget.

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 november 2014

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:241 och avslår motion

2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 10 0 0 9
S 97 0 0 16
M 71 0 0 13
SD 9 0 33 7
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 16 0 5
KD 16 0 0 0
Totalt 243 16 33 57