Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2016

Beslut

Riksdagen vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd (KU18)

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel.
Det anser riksdagen.

En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och riksdagen tycker nu att regeringen bör snabba på det arbetet. Riksdagen riktar därför ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma med ett lagförslag om det här.

En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.

De som jobbar på privata företag har dock inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel. Det är alltså det här som riksdagen tycker borde förändras skyndsamt.

Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om hets mot transpersoner, pressetik och skydd för journalister.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande om meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-03-17, 2016-04-05

KU vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd

Anställda på privata skolor, sjukhus och äldreboenden borde ha samma meddelarskydd som offentligt anställd personal om verksamheten finansieras med skattemedel.
Det anser konstitutionsutskottet, KU.

En utredning som redan föreslagit detta är under arbete på Regeringskansliet och KU tycker nu att regeringen bör snabba på det arbetet. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett lagförslag om det här.

En anställd på exempelvis en kommunal skola eller ett äldreboende har rätt att berätta för media om missförhållanden på arbetsplatsen utan att straffas för det. Hon eller han har också rätt att vara anonym och chefen på arbetsplatsen får inte efterforska vem som har berättat om missförhållandet. Det är vad det så kallade meddelarskyddet innebär och det här skyddet regleras i våra grundlagar.

De som jobbar på privata företag har dock inte samma rätt, även om företaget finansieras genom skattemedel. Det är alltså det här som KU tycker borde förändras skyndsamt.

Konstitutionsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till andra motionsförslag som behandlats samtidigt. Förslagen handlar bland annat om hets mot transpersoner, pressetik och skydd för journalister.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.