Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2011/12:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 april 2012

Beslut

Riksdagen vill ha utvidgat meddelarskydd för privatanställda (KU13)

Det behövs ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det anser riksdagen, som välkomnar att regeringen ska utreda frågan. Riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta utredningen snabbt och särskilt belysa efterforsknings- och repressalieförbudet.

Allt fler offentliga verksamheter inom exempelvis vård, skola och omsorg drivs i privat regi. Riksdagen konstaterar att detta medför att meddelarskyddet begränsas eftersom privatanställda inte omfattas av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda. För att säkerställa förtroendet för och tryggheten inom offentliga verksamheter som drivs privat är det viktigt att förhållanden som behöver uppmärksammas blir kända, anser riksdagen. Lagstiftningen om meddelarskyddet behöver därför utvidgas. Ställningstagandet bygger på motioner från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Meddelarskyddet innebär förenklat att en offentliganställd har rätt att lämna normalt sekretessbelagda uppgifter till medierna utan att riskera straffpåföljd eller repressalier från arbetsgivaren. Uppgiftslämnaren har rätt att vara anonym. Journalisten som tar emot uppgifterna för publicering har tystnadsplikt och arbetsgivaren får inte efterforska uppgiftslämnarens identitet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2012-03-27
Justering: 2012-03-29
Betänkande publicerat: 2012-04-02
Trycklov: 2012-04-02
Reservationer 2
bet 2011/12:KU13

Alla beredningar i utskottet

2012-03-27, 2012-03-22, 2012-03-20, 2012-02-14

KU vill ha utvidgat meddelarskydd för privatanställda (KU13)

Det behövs ett utvidgat meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det anser ett enigt konstitutionsutskott, KU, som välkomnar att regeringen ska utreda frågan. Utskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta utredningen snabbt och att den särskilt ska belysa efterforsknings- och repressalieförbudet.

Allt fler offentliga verksamheter inom exempelvis vård, skola och omsorg drivs i privat regi. KU konstaterar att detta medför att meddelarskyddet begränsas eftersom privatanställda inte omfattas av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda. För att säkerställa förtroendet för och tryggheten inom offentliga verksamheter som drivs privat är det viktigt att förhållanden som behöver uppmärksammas blir kända, anser KU. Lagstiftningen om meddelarskyddet behöver därför utvidgas. Ställningstagandet bygger på motioner från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Meddelarskyddet innebär förenklat att en offentliganställd har rätt att lämna normalt sekretessbelagda uppgifter till medierna utan att riskera straffpåföljd eller repressalier från arbetsgivaren. Uppgiftslämnaren har rätt att vara anonym. Journalisten som tar emot uppgifterna för publicering har tystnadsplikt och arbetsgivaren får inte efterforska uppgiftslämnarens identitet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-12
4

Beslut

Beslut: 2012-04-12
10 förslagspunkter, 8 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 12 april 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Information om meddelarskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K204 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP23002
FP21003
C19004
SD19000
V01504
KD17002
-0001
Totalt29515039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Meddelarskydd i offentligt finansierad privat verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen motionerna
2011/12:K204 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:K205 av Christina Oskarsson (S),
2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1,
2011/12:K310 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2011/12:K321 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (båda S) i denna del,
2011/12:K322 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:K340 av Agneta Gille m.fl. (S),
2011/12:K355 av Sara Karlsson m.fl. (S),
2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2 i denna del,
2011/12:So430 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 5,
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 11 och
2011/12:So590 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 2.

3. Meddelarskydd för privatanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K321 av Caroline Helmersson Olsson och Christina Zedell (båda S) i denna del.

4. Insyn i offentligt finansierad privat verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K293 av Peter Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2 och
2011/12:Fi279 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2 i denna del.

5. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:K208 av Susanne Eberstein (S) och
2011/12:K346 av Otto von Arnold (KD).

6. Offentlighetsprincipen och kungahuset

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2010/11:K358 av Hillevi Larsson (S).

7. Elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Fi227 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 2.

8. Djurpornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K239 av Josef Fransson och Julia Kronlid (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M970010
MP22003
FP21003
C19004
SD01900
V15004
KD17002
-0001
Totalt29019040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Genmälesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:K287 av Roland Utbult (KD) yrkande 1.

10. Teknikneutral lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:K321 av Eliza Roszkowska Öberg (M) och
2011/12:Kr222 av Eliza Roszkowska Öberg (M) yrkande 2.