Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet och mediefrågor (KU29)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.

Motionerna handlar exempelvis om

  • stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
  • meddelarfrihet vid förundersökningar,  
  • mediestöd,
  • public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
  • granskningsnämnden för radio och tv.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-04-11, 2019-04-25, 2019-05-02, 2019-05-06

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet och mediefrågor (KU29)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.

Motionerna handlar exempelvis om

  • stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
  • meddelarfrihet vid förundersökningar,
  • mediestöd,
  • public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
  • granskningsnämnden för radio och tv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.