Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet och mediefrågor (KU29)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.

Motionerna handlar exempelvis om

 • stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
 • meddelarfrihet vid förundersökningar,  
 • mediestöd,
 • public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
 • granskningsnämnden för radio och tv.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-06
Justering: 2019-05-09
Trycklov: 2019-05-10
Reservationer 11
Betänkande 2018/19:KU29

Alla beredningar i utskottet

2019-05-06, 2019-05-02, 2019-04-25, 2019-04-11

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihet och mediefrågor (KU29)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om tryck- och yttrandefrihet och massmediefrågor. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området eller att det inte finns skäl att ändra på gällande regler.

Motionerna handlar exempelvis om

 • stärkt skydd för journalister och medieredaktioner,
 • meddelarfrihet vid förundersökningar,
 • mediestöd,
 • public-serviceföretagens verksamhet på internet samt
 • granskningsnämnden för radio och tv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-14
Debatt i kammaren: 2019-05-15
4

Beslut

Beslut: 2019-05-15
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 15 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärka skyddet för journalister och medieredaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S),

2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 7 och

2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M).

2. Meddelarfrihet vid förundersökningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD).

Reservation 1 (KD)

3. Opinionsundersökningar i nära anslutning till val

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1587 av Teresa Carvalho m.fl. (S).

4. Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M).

Reservation 2 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 61 0 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 233 84 0 32


5. Begränsa spridning av pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S),

2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S),

2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S) och

2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C) yrkande 2.

6. Public service-företagens verksamhet på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:868 av Edward Riedl (M) och

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 3 (SD)

7. Granskningsnämnden för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:871 av Edward Riedl (M),

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2018/19:1824 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M),

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 14 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 13.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 0 63 0 7
SD 0 0 61 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 0 21 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 172 84 61 32


8. Pressetik och genmälesrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3,

2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (SD)

9. Evenemangslista

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:645 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 8 (SD)

10. Översyn av mediestödet och driftsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C) och

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 9 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 0 29 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 288 29 0 32


11. Översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 10 (M)

12. Driftsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 88 0 0 12
M 63 0 0 7
SD 0 61 0 1
C 29 0 0 2
V 26 0 0 2
KD 21 0 0 1
L 14 0 0 5
MP 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 256 61 0 32