Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 mars 2005

Beslut

Motioner om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor (KU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv, meddelarfrihet, innehållet i närradiosändningar, konsumentekonomiska konsekvenser av TV-digitaliseringen, reklamfrågor m.m. och kartläggning av den svenska pornografiska marknaden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01, 2005-02-08, 2005-02-15

Motioner om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor (KU11)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv, meddelarfrihet, innehållet i närradiosändningar, konsumentekonomiska konsekvenser av TV-digitaliseringen, reklamfrågor m.m. och kartläggning av den svenska pornografiska marknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.