Trossamfund och begravningsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU31

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU31)

Riksdagen sa nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om trossamfund och begravningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, friare församlingsfrihet samt gravsättning och spridning av avlidens aska.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är att riksdagen inte anser att det finns skäl att ändra eller ompröva relationerna mellan stat och kyrkan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-03, 2022-02-15

Nej till motioner om trossamfund och begravningsfrågor (KU31)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till tio förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 som rör frågor om trossamfund och begravningsfrågor. Motionerna handlar bland annat om Svenska kyrkans ställning, friare församlingsfrihet samt gravsättning och spridning av avlidens aska.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är att utskottet inte anser att det finns skäl att ändra eller ompröva relationerna mellan staten och kyrkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.