Trossamfund m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om trossamfund (KU18)

Riksdagen sade nej till motioner om begravningsverksamheten och trossamfunden från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-01-31, 2006-02-08

Motioner om trossamfund (KU18)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om begravningsverksamheten och trossamfunden från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.