Trossamfund m.m. - förenklad ordning

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 april 2005

Beslut

Motioner om trossamfund (KU19)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om begravningsverksamheten, förhållandet mellan staten och trossamfunden samt statlig hjälp med uppbörden av avgifter till registrerade trossamfund. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om trossamfund (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om begravningsverksamheten, förhållandet mellan staten och trossamfunden samt statlig hjälp med uppbörden av avgifter till registrerade trossamfund. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.