Tredimensionell fastighetsindelning

BOUs betänkande 2003/04:BOU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2003

Beslut

Lättare bygga bostäder ovanpå kommersiella byggnader (BoU2)

Den 1 januari 2004 börjar nya regler om så kallad tredimensionell fastighetsindelning att gälla. Beslutet ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-09-18
Justering: 2003-10-02
Betänkande publicerat: 2003-10-17
Trycklov: 2003-10-14
Reservationer 3
Betänkande 2003/04:BOU2

Lättare bygga bostäder ovanpå kommersiella byggnader (BoU2)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om så kallad tredimensionell fastighetsindelning. Förslaget ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-10-22
4

Beslut

Beslut: 2003-10-22
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Behovet av lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo214 yrkande 2, 2002/03:Bo249 i denna del, 2002/03:Bo267 yrkande 30 i denna del, 2002/03:Bo290 yrkande 10 och 2002/03:Bo291 yrkande 19.

2. Villkor för bildande av tredimensionella fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) i denna del enligt bilaga 2.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) i denna del enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:116 i denna del och avslår motion 2002/03:Bo14 yrkandena 4, 5 och 7-10.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp033015
kd03003
v25005
mp11006
-0000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ägarlägenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) i denna del enligt bilaga 2.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988) i denna del enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:116 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Bo14 yrkandena 2, 3 och 6, 2002/03:Bo214 yrkande 1, 2002/03:Bo238 yrkande 6, 2002/03:Bo249 i denna del, 2002/03:Bo267 yrkande 30 i denna del och 2002/03:Bo290 yrkande 9.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m04906
c01804
fp033015
kd03003
v25005
mp11006
-0000
Totalt163130056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Plan- och byggfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo14 yrkande 1 och 2002/03:Bo249 i denna del.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
4. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i denna del, enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i miljöbalken,
3. lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988),
4. lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter i denna del, enligt bilaga 2, i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:116 i denna del.