Tredimensionell fastighetsindelning

BOUs betänkande 2003/04:BOU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2003

Beslut

Lättare bygga bostäder ovanpå kommersiella byggnader (BoU2)

Den 1 januari 2004 börjar nya regler om så kallad tredimensionell fastighetsindelning att gälla. Beslutet ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Lättare bygga bostäder ovanpå kommersiella byggnader (BoU2)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om så kallad tredimensionell fastighetsindelning. Förslaget ska bl.a. göra det lättare att bygga bostäder ovanpå redan befintliga kommersiella byggnader. Utrymmen som rymmer byggnader och andra anläggningar ska kunna brytas ut till självständiga fastigheter. En fastighet ska alltså inte behöva omfatta någon mark. Broar, bergrum och tunnlar ska kunna utgöra egna fastigheter. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.