Transportpolitik

Trafikutskottets betänkande 2002/03:TU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 mars 2003

Beslut

Motioner om transportpolitik (TU3)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om transportpolitik. Motionerna handlar om bl.a. trängselavgifter, trafikens miljöpåverkan och kollektivtrafiken.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om transportpolitik (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om transportpolitik. Motionerna handlar om bl.a. trängselavgifter, trafikens miljöpåverkan och kollektivtrafiken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.