Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU13)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2015/16. Förslagen handlade bland annat om hastighetsbegränsningar och insatser mot alkohol vid bilkörning.

Riksdagen sa nej till förslagen, framförallt på grund av att det redan pågår utredningar och arbeten inom dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2016-03-10, 2016-04-07

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU13)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2015/16. Förslagen handlar bland annat om hastighetsbegränsningar och insatser mot alkohol vid bilkörning.

Trafikutskottet tycker att riksdagen ska säga nej till förslagen, framförallt på grund av att det redan pågår utredningar och arbeten inom dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.