Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Alkobommar vid gränshamnarna bör utredas (TU8)

Riksdagen vill att regeringen skyndsamt undersöker möjligheterna att införa så kallade alkobommar i gränshamnarna. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om detta.

De senaste åren har det gjorts försök med alkobommar i svenska hamnar, där förare som körde av färjorna fick testa sin nykterhet innan de fick köra vidare. Uppföljningar har visat att alkobommarna har fungerat väl och att informationen om automatisk nykterhetskontroll har minskat antalet onyktra förare betydligt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att skyndsamt undersöka hur permanenta alkobommar skulle kunna införas i gränshamnarna. 

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om trafiksäkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att med skyndsamhet se över hur ett införande av alkobommar i gränshamnarna kan genomföras. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-02-10, 2015-03-05

Alkobommar vid gränshamnarna bör utredas (TU8)

Trafikutskottet vill att regeringen skyndsamt undersöker möjligheterna att införa så kallade alkobommar i gränshamnarna. Utskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om detta.

De senaste åren har det gjorts försök med alkobommar i svenska hamnar, där förare som körde av färjorna fick testa sin nykterhet innan de fick köra vidare. Uppföljningar har visat att alkobommarna har fungerat väl och att informationen om automatisk nykterhetskontroll har minskat antalet onyktra förare betydligt. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att skyndsamt undersöka hur permanenta alkobommar skulle kunna införas i gränshamnarna. Förslaget bygger på en motion från Moderaterna och en motion från Kristdemokraterna.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2014 om trafiksäkerhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.