Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Skärpta regler för mobilanvändning vid bilkörning (TU9)

Riksdagen uppmanade regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser trafikutskottet, som förberett riksdagens beslut. Till grund för riksdagens beslut om tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om andra frågor som rör trafiksäkerhet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om ett förslag till lagstiftning med skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Bifall på motionerna T275 och T512. Delviss bifall på motionerna T439 och T443. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2014-02-06, 2014-03-04

Skärpta regler för mobilanvändning vid bilkörning (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att så snart som möjligt lämna förslag på skärpta regler mot viss mobilanvändning vid bilkörning. Dagens bestämmelser om användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning vid bilkörning är inte tillräckligt tydliga, tycker utskottet. Bakgrunden är att många trafikolyckor orsakas av att bilförare varit ouppmärksamma på grund av mobilanvändning. Det är inte acceptabelt att till exempel skicka sms, ägna sig åt sociala medier eller surfa på webben samtidigt som man kör bil, anser utskottet. Till grund för trafikutskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från bland annat Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013 om andra frågor som rör trafiksäkerhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.