Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2006/07:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU6)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trafiksäkerhet. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2007-02-20
Justering: 2007-02-20
Betänkande publicerat: 2007-03-01
Trycklov: 2007-03-01
Reservationer 11
Betänkande 2006/07:TU6

Alla beredningar i utskottet

2007-02-20, 2007-02-13, 2007-01-23

Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trafiksäkerhet. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Utskottet konstaterar att antalet dödade i trafiken minskat till en nivå som är den lägsta sedan andra världskriget, men att det av riksdagen beslutade etappmålet för 2007 inte verkar nås. Enligt utskottet är detta olyckligt, inte minst eftersom etappmålet utgör ett viktigt steg på vägen, och ett medel, i arbetet med att uppnå nollvisionen. Utskottets slutsats är att de åtgärder som vidtagits sedan målet fastställdes inte varit tillräckligt omfattande eller effektiva. Det är därför dags att utvärdera hur arbetet med att nå nollvisionen och dess etappmål utvecklats och fortskridit, tycker utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-15
4

Beslut

Beslut: 2007-03-21
18 förslagspunkter, 15 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 1 och
2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) yrkandena 1, 2 och 4.

2. Alkohol i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 40,
2006/07:T284 av Jan Björkman m.fl. (s),
2006/07:T305 av Leif Jakobsson (s),
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 2, 3 och 5,
2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (båda s) yrkande 2,
2006/07:T391 av Leif Pettersson och Fredrik Lundh (båda s) yrkandena 1 och 2,
2006/07:T412 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s) och
2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1105024
m88009
c24005
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt149141059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Fond för installation av alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 4.

4. Övervakning och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T311 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda s),
2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 21,
2006/07:T370 av Björn Hamilton (m),
2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1, 2, 8 och 9 samt
2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 37.

Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m89008
c24005
fp150013
kd21003
v18004
mp01801
Totalt27418057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Körkorts-, utbildnings- och behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T214 av Birgitta Sellén och Solveig Zander (båda c) yrkandena 1 och 2,
2006/07:T218 av Lars-Ivar Ericson och Johan Linander (båda c),
2006/07:T276 av Stefan Tornberg (c),
2006/07:T277 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda c),
2006/07:T280 av Helene Petersson i Stockaryd (s),
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 6 och 12,
2006/07:T372 av Catherine Persson (s) i denna del,
2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (båda s) yrkande 1 och
2006/07:T429 av Tomas Eneroth (s).

Reservation 3 (s, v, mp)

6. Behörigheter för utryckningsfordon m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 10 och 15.

Reservation 4 (mp)

7. Barn i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T228 av Catharina Bråkenhielm (s),
2006/07:T328 av Ulf Sjösten (m) och
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s3104023
m89008
c25004
fp150013
kd21003
v01804
mp01801
Totalt153140056

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T329 av Lennart Sacrédeus (kd) och
2006/07:T352 av Johan Linander och Birgitta Sellén (båda c) yrkandena 1 och 2.

9. Cyklister, mopedister och motorcyklister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T233 av Inger Jarl Beck (s),
2006/07:T281 av Lars Wegendal (s),
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 13 och 15 samt
2006/07:T372 av Catherine Persson (s) i denna del.

Reservation 6 (s, v, mp)

10. Trafikmedicin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T230 av Barbro Westerholm (fp) yrkandena 1 och 2,
2006/07:T231 av Inger Jarl Beck (s),
2006/07:T243 av Kjell Eldensjö (kd),
2006/07:T248 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (båda s),
2006/07:T349 av Staffan Danielsson (c),
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkande 16 och
2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (båda s) yrkande 3.

Reservation 7 (s, v, mp)

11. Mobiltelefoni

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T232 av Inger Jarl Beck (s),
2006/07:T312 av Susanne Eberstein (s),
2006/07:T336 av Anita Brodén (fp) yrkandena 2 och 3,
2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 9-11,
2006/07:T366 av Yilmaz Kerimo (s),
2006/07:T368 av Björn Hamilton (m) och
2006/07:T396 av Annelie Enochson (kd).

Reservation 8 (v, mp)

12. Standardutrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T225 av Agneta Gille (s),
2006/07:T363 av Agneta Gille (s),
2006/07:T398 av Sylvia Lindgren (s) och
2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda s).

13. Olycksrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:T201 av Barbro Westerholm (fp),
2006/07:T336 av Anita Brodén (fp) yrkande 1 och
2006/07:T385 av Anita Brodén och Annika Qarlsson (fp, c) yrkande 3.

14. Hastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T205 av Magdalena Andersson (m).

15. Väjningsplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T222 av Lars Elinderson (m).

16. NTF

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T388 av Karin Åström m.fl. (s) yrkandena 1-4.

Reservation 9 (s, v, mp)

17. Eftersök av trafikskadat vilt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:MJ228 av Jörgen Johansson m.fl. (c) yrkande 2 och
2006/07:MJ336 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 10 (s)

18. Samhällsekonomiska kalkyler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 11 (mp)