Trafiksäkerhet

Trafikutskottets bet 2005/06:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 april 2006

Beslut

Riksdagen vill ha snabbare minskning av antalet döda i trafiken (TU13)

Det finns en risk att trafiksäkerhetsmålet om högst 270 dödade i trafiken 2007 inte uppnås. Det anser riksdagen och gav regeringen i uppdrag att undersöka om de insatser som gjorts för att öka trafiksäkerheten varit effektiva. Syftet med en sådan undersökning är att skynda på utvecklingen mot en nollvision, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Dessutom behövs ett bra underlag för att fatta beslut om ett nytt trafiksäkerhetspolitiskt etappmål. Riksdagen gav samtidigt regeringen i uppdrag att redovisa åtgärder för ökad trafiksäkerhet för barn och unga samt synskadade. Regeringen uppmanades också att ge Vägverket ett tidsbegränsat uppdrag att undersöka kvaliteten på alkolås som finns på marknaden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till två motionsyrkanden om synskadade i trafiken. Avslag på övriga motioner. Bifall till initiativ om kvalitetsbedömning av alkolås
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

72 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-28
Justering: 2006-04-04
Betänkande publicerat: 2006-04-19
Trycklov: 2006-04-19
Reservationer 14
bet 2005/06:TU13

Alla beredningar i utskottet

2006-03-28, 2006-03-07

Trafikutskottet vill ha snabbare minskning av antalet döda i trafiken (TU13)

Det finns en risk att trafiksäkerhetsmålet om högst 270 dödade i trafiken 2007 inte uppnås. Det menar trafikutskottet som föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att undersöka om de insatser som gjorts för att öka trafiksäkerheten varit effektiva. Syftet med en sådan undersökning är att skynda på utvecklingen mot en nollvision, det vill säga att ingen ska dödas eller skadas svårt i trafiken. Dessutom behövs ett bra underlag för att fatta beslut om ett nytt trafiksäkerhetspolitiskt etappmål. Trafikutskottet förutsätter också att regeringen redovisar vad som gjorts och vilka insatser som planeras för att öka trafiksäkerheten för barn och unga. Dessutom bör regeringen redovisa vilka åtgärder som sätts in för att uppfylla trafiksäkerhetsmålen för synskadade anser utskottet. Regeringen uppmanas också att ge Vägverket ett tidsbegränsat uppdrag att undersöka kvaliteten på alkolås som finns på marknaden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-27
4

Beslut

Beslut: 2006-04-27
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 april 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T380 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T495 yrkandena 1, 4, 6 och 7 samt 2005/06:T609 yrkande 5.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m040015
c01507
fp035013
kd02508
v21007
mp12005
-1001
Totalt146115088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Alkohol i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om att regeringen säkerställer att det sker en oberoende kvalitetsbedömning av alkolås som finns på marknaden.
Därmed avslår riksdagen motionerna 2005/06:Ju382 yrkandena 6, 7 och 10, 2005/06:Ju484 yrkandena 6 och 7, 2005/06:So3 yrkande 10, 2005/06:So313 yrkande 4, 2005/06:T311, 2005/06:T380 yrkandena 5 i denna del, 9 och 15-19, 2005/06:T388, 2005/06:T414 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T445, 2005/06:T538 i denna del, 2005/06:T552, 2005/06:T554, 2005/06:T609 yrkandena 1, 2 och 10, 2005/06:T610 yrkande 3 och 2005/06:T613 yrkande 1.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m041014
c01507
fp035013
kd02409
v21007
mp12005
-1001
Totalt147115087

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Förarutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T461 yrkande 13, 2005/06:Sk297 yrkande 2, 2005/06:T205, 2005/06:T225, 2005/06:T227, 2005/06:T243, 2005/06:T267, 2005/06:T269 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T380 yrkande 8, 2005/06:T386, 2005/06:T562 yrkandena 9 och 10, 2005/06:T585 och 2005/06:T609 yrkandena 4, 7 och 9.

Reservation 3 (m, c, fp, kd)

4. Körkorts- och behörighetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju380 yrkande 14, 2005/06:T202, 2005/06:T204, 2005/06:T302, 2005/06:T394, 2005/06:T399, 2005/06:T415 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T432 i denna del, 2005/06:T452, 2005/06:T476, 2005/06:T489 och 2005/06:T609 yrkande 11.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (kd)

5. Barn och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub428 yrkande 21, 2005/06:T208, 2005/06:T291, 2005/06:T336 yrkandena 1-3, 2005/06:T380 yrkandena 4 och 5 i denna del, 2005/06:T384, 2005/06:T538 i denna del, 2005/06:T544 och 2005/06:T592.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120131
m004114
c00157
fp013314
kd00258
v02107
mp11105
-1001
Totalt1242311587

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Äldre i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T342 och 2005/06:T448.

7. Synskadade i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ger regeringen till känna vad utskottet anför om behovet av en god trafiksäkerhet och tillgänglighet för synskadade i trafiken.
Därmed bifaller riksdagen motionerna 2005/06:T417 yrkande 2 och 2005/06:T451 samt avslår motion 2005/06:T417 yrkande 1.

8. Cyklister, mopedister och motorcyklister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T259, 2005/06:T298, 2005/06:T380 yrkandena 6 och 7, 2005/06:T408, 2005/06:T543 och 2005/06:T609 yrkandena 6, 13 och 14.

Reservation 8 (fp)
Reservation 9 (kd)

9. Hastighetsgränser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T301, 2005/06:T314 och 2005/06:T600.

Reservation 10 (m)

10. Övervakning och ägaransvar vid automatisk hastighetsövervakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T518 och 2005/06:T562 yrkandena 6 och 7.

Reservation 11 (c, mp, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, mp, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m410014
c11407
fp350013
kd25008
v21007
mp01304
-0101
Totalt23628085

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Vissa trafikbestämmelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T237, 2005/06:T335 yrkandena 1-3, 2005/06:T409, 2005/06:T471 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T495 yrkande 3, 2005/06:T503, 2005/06:T514 och 2005/06:T595.

Reservation 12 (m, c, fp)

12. Trafikförseelser och sanktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T231, 2005/06:T296 yrkande 8, 2005/06:T361, 2005/06:T562 yrkandena 1-3 och 2005/06:T609 yrkande 8.

Reservation 13 (kd)
Reservation 14 (mp, -)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (mp, -)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130031
m410014
c15007
fp340113
kd10248
v21007
mp01304
-0101
Totalt225142585

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Övriga trafiksäkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T439, 2005/06:T378, 2005/06:T381 yrkandena 1 och 2, 2005/06:T442, 2005/06:T495 yrkande 5 och 2005/06:MJ450 yrkande 5.