Trafiksäkerhet

Trafikutskottets betänkande 2002/03:TU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2003

Beslut

Trafiksäkerhet och alkolås (TU4)

Försöksverksamheten med alkolås förlängs och utvidgas till att omfatta flera förarbehörigheter och även yrkesmässig trafik. Försöksverksamheten ska kunna bedrivas i hela landet. Riksdagen vill att den som deltar i försöksverksamheten inte ska ha körkort under tiden, utan bara ett intyg som ger behörighet att köra ett fordon utrustat med alkolås. Riksdagen vill också att det ska bli lättare att identifiera fortkörare med automatisk kameraövervakning även om det inte går att se vem som körde. Regeringen fick därför i uppdrag att utreda hur ett förändrat ägaransvar vid hastighetsöverträdelser kan införas. Regeringen fick också i uppdrag att undersöka om förarbevis för EU-mopeder och terrängskoter ska kunna tas tillbaka om innehavaren bryter mot trafikreglerna.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner dels om körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås, dels om ägaransvar vid hastighetsöverträdelse. Delvis bifall till motioner dels om återkallelse av förarbevis, dels om rätten att köra terrängskoter efter återkallelse av körkort. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

70 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-04-01
Justering: 2003-04-15
Betänkande publicerat: 2003-04-28
Trycklov: 2003-04-24
Reservationer 13
Betänkande 2002/03:TU4

Alla beredningar i utskottet

2003-04-01, 2003-02-18

Trafiksäkerhet och alkolås (TU4)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om trafiksäkerhet och alkolås. Försöksverksamheten med alkolås förlängs och utvidgas till att omfatta flera förarbehörigheter och även yrkesmässig trafik. Försöksverksamheten ska kunna bedrivas i hela landet. Utskottet vill att den som deltar i försöksverksamheten inte ska ha körkort under tiden, utan bara ett intyg som ger behörighet att köra ett fordon utrustat med alkolås. Utskottet vill också att det ska bli lättare att identifiera fortkörare med automatisk kameraövervakning även om det inte går att se vem som körde. Regeringen föreslås därför få i uppdrag att utreda hur ett förändrat ägaransvar vid hastighetsöverträdelser kan införas. Utskottet föreslår också att regeringen får i uppdrag att undersöka om förarbevis för EU-mopeder och terrängskoter ska kunna tas tillbaka om innehavaren bryter mot trafikreglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-07
4

Beslut

Beslut: 2003-05-08
27 förslagspunkter, 22 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande mål och prioriteringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sf208 yrkande 4, 2002/03:T233 yrkande 2, 2002/03:T298 yrkande 5, 2002/03:T300 yrkandena 1, 3, 5-10 och 16, 2002/03:T348 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T382 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T448, 2002/03:T459 yrkandena 5-8, 2002/03:T466 yrkande 38 och 2002/03:T484 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05005
c19003
fp04206
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt191123035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Sektorsansvaret för trafiksäkerheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T300 yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c19003
fp41106
kd30102
v02406
mp15002
-0000
Totalt28926034

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Alkohol och droger i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:So455 yrkande 7, 2002/03:T298 yrkandena 6 och 7 och 2002/03:T468.

Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m50005
c19003
fp04206
kd30102
v24006
mp15002
-0000
Totalt27143035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Fortsatt försöksverksamhet med alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T1 och 2002/03:T3 yrkande 1.

Reservation 4 (c, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01903
fp41016
kd03102
v24006
mp15002
-0000
Totalt26450134

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Alkolås i vissa fordon och utvecklingsarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T2, 2002/03:T3 yrkande 2, 2002/03:T298 yrkande 8, 2002/03:T300 yrkande 4, 2002/03:T348 yrkande 3, 2002/03:T378 yrkande 3, 2002/03:T385, 2002/03:T459 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T460 yrkande 5, 2002/03:T466 yrkande 40 och 2002/03:T505 yrkande 2.

6. Körkort för deltagare i försöksverksamheten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås.
Därmed bifaller riksdagen motion 2002/03:T5 yrkande 2 och avslår motion 2002/03:T3 yrkande 3.

7. Regeringens lagförslag om alkolås

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:55 i denna del.

8. Barn i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T232, 2002/03:T277, 2002/03:T300 yrkande 12, 2002/03:T338, 2002/03:T342, 2002/03:T348 yrkande 4, 2002/03:T449 yrkande 2 i denna del, 2002/03:T466 yrkande 39 och 2002/03:T520.

Reservation 5 (m, fp, kd)

9. Äldre i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T221 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T300 yrkandena 14 och 15, 2002/03:T355, 2002/03:T379 yrkandena 1, 2, 5 och 6 och 2002/03:T503.

Reservation 6 (v)

10. Synskadade i trafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T300 yrkande 18, 2002/03:T432 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:T499.

Reservation 7 (c, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m50005
c01903
fp42006
kd30003
v02406
mp13202
-0000
Totalt26945035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T214 yrkande 3, 2002/03:T224 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T300 yrkande 13, 2002/03:T378 yrkande 2, 2002/03:T418, 2002/03:T459 yrkande 4 och 2002/03:T505 yrkande 1.

12. Skylt för nya körkortsinnehavare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T459 yrkande 10 och 2002/03:T526.

13. Hantering av körkortsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T298 yrkande 4 och 2002/03:T363.

Reservation 8 (m, fp)

14. Förändrade förarbehörigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ub493 yrkande 2, 2002/03:T316, 2002/03:T392, 2002/03:T521 och 2002/03:T534.

15. Åldersgräns för moped

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T386 och 2002/03:T515.

Reservation 9 (m, fp, kd)

16. Olämpliga förare och återkallelse av körkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Ju234 yrkande 5, 2002/03:T356 och 2002/03:T395 yrkandena 1 och 2.

17. Förändrade regler för körkort m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
b) lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.
Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
b) lag om ändring i lagen (1998:493) om trafikskolor.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:55 i denna del och avslår motionerna 2002/03:T5 yrkande 1 och 2002/03:T388.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

18. EU-moped och terrängskoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför dels om återkallelse av förarbevis, dels om rätten att köra terrängskoter efter återkallelse av körkort.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför dels om återkallelse av förarbevis, dels om rätten att köra terrängskoter efter återkallelse av körkort.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna 2002/03:T6 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T7 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:T348 yrkande 7 och avslår motionerna 2002/03:T300 yrkande 11, 2002/03:T348 yrkande 5, 2002/03:T409 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T459 yrkande 9, 2002/03:T479, 2002/03:T522 och 2002/03:T527.

19. Busstrafik och lastbilstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T390, 2002/03:T411, 2002/03:T449 yrkande 1, 2002/03:T455 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T470 och 2002/03:T483.

20. Lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med den ändringen att 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 samt att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 3, med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner med den ändringen att 2 § får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3 samt att det i övergångsbestämmelserna skall införas en ny punkt, 3, med den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:55 i denna del och motion 2002/03:T4.

21. Mobiltelefoni under bilkörning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T211 och 2002/03:T531.

22. Krav på cykelhjälm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T370 och 2002/03:T401.

Reservation 11 (m, fp)

23. Högersväng vid rödljus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T269.

Reservation 12 (m, kd)

24. Kameraövervakning och ägaransvar vid hastighetsöverträdelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ägaransvar vid hastighetsöverträdelse.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om ägaransvar vid hastighetsöverträdelse.
Därmed bifaller riksdagen motion 2002/03:T349 och avslår motionerna 2002/03:T484 yrkande 2 och 2002/03:T508.

Reservation 13 (m, fp, kd)

25. Väjningsplikt gentemot cyklister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T300 yrkande 17.

26. Vinterdäck och dubbdäck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T278 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:T413.

27. Trafikstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:T262.