Trafikens infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 1990/91:TU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.