Trafikens infrastruktur

Trafikutskottets betänkande 1989/90:TU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1990

Riksdagens beslut: Mom. 8, res. 12 bifall. Mom. 143, res. 64 bifall. I övrigt bifall till utskottets hemställan.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.